"GinnungaGap​-​GinnungaGaldr​-​GinnungaKaos" 2015

На Крилах Шторму / On the Wings of Storm

Сніг, мов зоряний пил
Засіває тишу Карпатської ночі
Холоду гальдрстав убиває мій зір
Я закриваю очі...

Шквал!
На крилах Шторму ся здіймав
Повітря і серце моє
Шипом крижаним пронизав

Не весна мене спіткала
Життя, згасаючого немов іскра
То Осені Сестра Бліда торкається чола мого
І кров'ю на снігу її лежить намисто...

Сніг, мов зоряний пил
На крилах Шторму серед Карпатської ночі
Холоду шип убиває мій зір
Я закриваю очі...

Snow, like a stardust
Sows the calm of Carpathian night
Galdrastafir av Kald kills my sight
I close my eyes...

Squall!
Arisen on the wings of Storm
By thorn of ice
Pierced the air and my heart

Spring of life fading like sparkle
Was not to meet me
But Pale Sister of Autumn touchs my hair
Blood on snow is her necklace

Snow, like a stardust
On the wings of Storm among Carpathian night
Torne av Kald kills my sight
I close my eyes...

to the top

Штрига Повні / Fullmoon Witch

Тонкий загострений серп
Колишньої Повні
Струни її душі відітне...

Й полине та Штрига
За обрій, за обрій!
...У небутті пропаде

Повернеться Повнею знову
Стрімко летіти над морем лісів
В серпанку імлистім високім
Сіяти маренням снів...

A thin sharpened sickle
Of the crescent moon
cut the strings of her soul...

And that Witch shall soar
Far beyond the horizon!
...To be lost in nowhere

To return again by Fullmoon
To fly fast over the sea of woods
In the high misty haze
Sowing delusions of dreams...

to the top

Навій Схрон / Navij Skhron

...Де небо ховається в сірій імлі -
Чорне Сонце мерців у тім краї встає
Гімнами Гекатомб загубленої землі
Хтонічного мороку Наві гиблої .

Шепіт гілок. Драконів Стяг.
Крові брудної гнилий смак.

Шепіт гілок понесло в Нікуди.
На горі височіють лиш Замку руїни
Та Скелі видніються вдалині...
Навського Схрону ікла зміїні.

В беззорянім небі під Дракона Гербом
Звилися вгору у морок закуті
Закляття, що вітер нічний проспівав,
На Чортових Скелях від відьом почуті.

...Where skies are veiled by the grey haze -
Black Sun of the dead rise in that land
By Hecatomb Hymns of Reusmarkt
Of pestilent Hel chthonic darkness

Whisper of branches. Dragon's banner.
Putrescent taste of polluted blood.

Whisper of branches brought away to Nowhere.
Only ruins of castle towering upon mountain
And Cliffs are seen in the distant far...
Haunted Domain's serpent fangs.

Under Shield of Dragon, in starless sky
Chained in grimness, they soar up high -
Spells sang by the night wind
Heard from witches of Devil's Cliffs.

to the top

Чорні Хребти Карпат / Black Carpathian Spines

Над горами височіють
Вище хмар! Вище хмар!
Мов драконів сплячих спини
Вище лісу, вище хмар!

Над високим верхом
Серед снігу сплять
Огорнувшись в хмари
Чорні хребти Карпат

Велетенські й древні...
Грізні та німі...

...Гуляючи їх плутаними стежками, відчуваєш, що знаходишся на вершині Світу... летиш вище самого небосхилу, зір сягає найприхованішого, а з подиху твого народжується вітер!

...Чорні хребти карпат!

High above the mountains towering
Over the clouds! Over the clouds!
Like sleeping dragons backs
Upon the forest, over the clouds!

Over the highlands
Sleeping in snow
Shrouded in clouds
Black Carpathian ridges

Giant and ancient ...
Silent and grim...

...Walking their twisted paths,
feel this clear - ye reached the highest peak of the Universe... soar above the firmament itself, the most arcane visions revealed before thy eyes, and wind is born from the breath of thine!

...Black Carpathian ridges!

to the top

Прірва Себе / Avgunn av Selv

В тумані кудлатому передранковому
Світанок я бачив, мальований кров'ю.
Там трупи обсіла воронів зграя -
Сміялись круки, в очі мерців зазирали...

Стояв я на краї зніяковіло
Дивився у прірву, повітря тремтіло
З безодні круки на мене визирали.
Лиш гори навколо та прірва без краю...

В провалля летіли сяючі руни,
Падали з неба неначе зорі.
В безодню себе я спрагло вглядався
Вдивлявся в пітьму та і в Прірву зірвався.

Among strands of fog before sunrise
Dawn I saw, painted with blood.
Crowpack was feasting on corpses there -
Ravens laughed, staring in eyes of the dead...

Confused I stood at the verge
Staring into the abyss, the air trembled
Ravens watched me from the abyss.
Only mountains and endless gap all around...

Shining runes fell into the abyss,
Like stars fell down from the sky.
I gazed with greed i Avgrunn av Selv
Peered in utter dark and fell into Gap.

to the top

Туманом Снігової Імли / By the Mist of Snowy Haze

Біля берези берег пам'ятає
Утоплениці крик,
Який немов навколо ще літає...
Та лиш відлуння плине у тім краї,
де крига.
Вітер лиш її тепер згадає.

На льоді висічено руни, залито кров'ю...
Життя в них зкам'яніло.
Осіннє лісу золото зтьмяніло,
Натомість імла снігу застелила
Суворі віковічні лиця скель
Смерек лиш верховіття проглядало
Серед туману сніжної імли
Але невдовзі також занепало...

Посеред того гиблого серпанку
Клаптями стелиться туман,
ритуальні спогади і руни снігом замітає зранку. Ховає пам'ять у сирий саван.

A shore near the Berkana, it remember
Scream of the drowned maid,
Seems like it still hover around...
But only echo is flowing in that land
Of ice.
Only wind shall remember it now.

Runes carved in ice, bloodstained...
Life petrified in them.
Gold of autumn forest grew dim,
Instead, snowy haze veiled
Those austere eternal faces of cliffs
Only the peaks of firs were seen
Through the mist of snowy haze
But soon disappeared too...

In the midst of that haunted mist
Shreds of fog creeping forth,
Ritual memories and runes swept by snow at dawn. Reminiscences buried in humid shroud.

to the top

Здохніть разом із Богом своїм! / Die with your god!

Здохніть разом з вашим Богом!
Цвяхами тлінні тіла розіпніть,
Для вознесіння додайте вогню
Та разом з святими своїми згоріть!

У ваших храмах колись
власні Меси влаштуємо ми!

Й побачите ви, як на ваших іконах
Проявляться образи наших богів!

В тліні свій вік вам бажаю дожити
Більше моліться, хрестіться та кайтесь
У Вікна та брами, щільно закриті
Чума та пропасниця вже проповзають!

Здохніть разом із Богом своїм!
Змішайте свій попіл з вугіллям церков -
Згоріть та прахом до праху ідіть,
Най з вірою згине і ваша кров.

Die with your god!
By nails crucify your mortal coil,
Fuel fervor of fire for ascension
And burn out with your saints!

Once we shall arrange in your temples
The masses in our own way!

And then you behold your icons
Manifest the images of our gods!

I wish you decease in rottenness
Pray more, cross yourselves and repent
Yet, through the windows and gates closed tight
Plague and Lepra crawl in!

Die with your god!
Mix your ash with cinders of churches -
Dust to dust, be incinerated,
Let your blood succumb with your faith.

to the top

Нічного Неба Очі / Nightsky Eyes

Чорні примари ночі застелили небосхил
Горять неба очі в безодні темної ночі
Холодне зорей світло наповнило мій зір
Палають неба очі, палають неба очі!

Посеред кромлехів скінчився шлях
І вмить гірська стежина обірвалась в прірву
Застиг на місці я і подих на моїх вустах
Від холоду перетворився в кригу

...Стомлений, я впав на коліна
Посеред сонму каменів навколо
І похитнувся купол неба наді мною
З морозним дзвоном, але я не чув нічого...

І впав я на спину
Та очі мої наповнились зорями
Що осипались немов сніг рясний
Й зимовий дощ із неба хлинув кров'ю...

...І урагани прозрінь, що не підлягають опису, фантастичних ідей, видінь, колосальних енергій проносяться повз мою земну свідомість - не торкаючись її, адже не належать цьому світу, - і трансцедентним подихом вриваються в метафізичний юніверсум духу, породжуючи там космічних масштабів вихри, перевороти й катастрофи...

Чорні примари ночі застелили небосхил
Горять неба очі в безодні темної ночі
Холодне зорей світло наповнило мій зір
Палають неба очі, палають неба очі!

Blackest ghosts veiled the nightsky
Eyes of the sky glow in dark nocturnal gap
Cold light of stars filled my stare
Eyes of the sky burn, fiery eyes of the sky!

Between the cromlechs, pathway ends
In that place, mountain trail broke into abyss
I stood motionless, and breath of my lips
Turned into ice, frozen by this cold

...Exhausted I fell on my knees
Among the stones pantheon around
And firmament vault shattered above
With glacial ringing, but yet I heard nothing...

And I fell on my back
As stars filled my eyes
Like blizzard snow they scattered
And winter blood rains from the sky

...And storms of unutterable insights, fantastic ideas, visions, colossal energies, they rush passing my earthly consciousness away - leaving no slightest sign, as they are not of this world, - and by transcendental breath they burst into metaphysical universum of spirit, procreating vortex maelstroms, upheavals and catastrophes of cosmic grandeur there...

Blackest ghosts veiled the nightsky
Eyes of the sky glow in dark nocturnal gap
Cold light of stars filled my stare
Eyes of the sky burn, fiery eyes of the sky!

to the top